Seminarium Eksperckie „Energia dla Chemii”

Seminarium Eksperckie „Energia dla Chemii”

 

Seminarium Eksperckie w ramach Projektu „Energia dla Chemii” odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w Warszawie.

Spotkanie będzie miało miejsce w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, która jest współgospodarzem wydarzenia.

Przemysł chemiczny jest jednym z filarów nowoczesnej gospodarki. Znaczenie sektora najlepiej pokazują dane – produkcja sprzedana w zeszłym roku kształtowała się na poziomie 240,3 mld zł, dając branży aż 17 proc. udziału w całym polskim przemyśle. Konkurencyjność polskiej branży chemicznej jest silnie sprzężona zarówno z naszą innowacyjnością jak i stale rosnącymi kosztami codziennego funkcjonowania jedenastu tysięcy przedsiębiorstw sektora.

Obszary energetyczne są dzisiaj jednymi z kluczowych aspektów rozwoju Polskiej Chemii, a tym samym całej polskiej gospodarki. Polska Chemia stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z podnoszeniem efektywności energetycznej przedsiębiorstw, implementacją krajowych i unijnych regulacji oraz systemowym wsparciem. Komplementarne działania w tych wszystkich obszarach są jedyną drogą do utrzymania konkurencyjnej pozycji polskich przedsiębiorstw.

Bardzo ważny jest dla nas dialog z całą administracją publiczną. Chcemy, wraz z Państwem brać czynny udział w tworzeniu dobrego prawa i budowaniu przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców. Stały rozwój naszej gospodarki, zrównoważony rozwój Polski, ułatwienia dla krajowych przedsiębiorców są dla nas nader istotnymi kierunkami działań. Chcemy, by debata w ramach Projektu „Energia dla Chemii” była płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów w tak ważnych dla sektora chemicznego obszarach.

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia spektrum rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstw chemicznych i przybliżających źródła ich finansowania. Następnie, wraz z przedstawicielami największych spółek chemicznych w Polsce, firm doradczych i administracji, będziemy dyskutować o najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą oraz o możliwych scenariuszach rozwiązań prosektorowych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji krajowej, parlamentu, spółek członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz mediów branżowych.

„Energia dla Chemii” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Koncentruje się wokół kluczowych dla sektora rozwiązań regulacyjnych dotyczących m.in. krajowej i unijnej polityki energetycznej. Jest to przestrzeń wypracowywania wspólnych stanowisk i wymiany doświadczeń. Kluczowymi obszarami tematycznymi są rynek mocy, Ustawa o efektywności energetycznej i system wsparcia kogeneracji. Projekt promuje wymianę dobrych praktyk związanych z efektywnością energetyczną, będącą jednym z istotnych elementów zwiększających konkurencyjność zakładów chemicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

Partnerem projektu jest CEZ ESCO Polska.

Będziemy zobowiązani za informację o planowanym uczestnictwie do 28 listopada 2018 roku na adres: sekretariat@pipc.org.pl

Energia dla Chemii
Seminarium eksperckie
5 grudnia 2018, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa

 

Ramowa agenda spotkania:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa

10.30 Otwarcie spotkania

10.30 – 10.40Energia dla Chemii  –  wprowadzenie – przedstawiciel PIPC

  • Efektywne czyli jakie? Rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw chemicznych. /Źródła finansowania rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną w przemyśle – przedstawiciel CEZ ESCO (partner projektu)
  • Z czym mierzy się Polska Chemia. Aspekty energetyczne. Prezentacja wprowadzająca – przedstawiciel EY
  • Z czym mierzy się Polska Chemia. Aspekty energetyczne. Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli największych spółek branży chemicznej w Polsce i Europie środkowej

12.30 – 12.45 Podsumowanie spotkania wraz z prezentacją kluczowych postulatów sektora – przedstawiciel PIPC

Telefon: (+48-22) 828-75-06
Faks: (+48-22) 20-34-378
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa