posiedzenie Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

posiedzenie Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

7 lutego br. planowane jest posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Tematem przewodnim posiedzenia będą koszty energii w przemyśle chemicznym w świetle reformy EU ETS i propozycji pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” (tzw. pakiet zimowy).

Głównym celem Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu Chemicznego jest stymulowanie rozwoju i innowacyjności polskiego przemysłu chemicznego. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. stworzenie warunków implementacji najlepszych praktyk biznesowych zagranicznych firm oraz rozwiązań wspomagających akwizycje i inwestycje polskiego przemysłu chemicznego na świecie,
  2. skoordynowanie działań legislacyjnych z rozwojem przemysłu chemicznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego oraz klimatycznego Polski,
  3. konsultacje ze polskimi i europejskimi środowiskami i organizacjami branżowymi w celu diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów krajowego przemysłu chemicznego.
Telefon: (+48-22) 828-75-06
Faks: (+48-22) 20-34-378
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa