O Programie

Organizatorem i inicjatorem Projektu „Energia dla Chemii” jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Projekt „Energia dla Chemii” ma na celu promowanie i wymianę dobrych praktyk dotyczących efektywności energetycznej jako elementu zwiększającego konkurencyjność zakładów chemicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu oddziaływania na środowisko naturalne.

W ramach Projektu „Energia dla Chemii” prowadzone jest rzecznictwo dotyczące zmian legislacji krajowej i UE dotyczącej rynku energii elektrycznej. Przedmiotem zainteresowania w Projekcie są przede wszystkim propozycje aktów prawnych w ramach polityki energetycznej Unii Europejskiej – Pakiet Zimowy, w tym Dyrektywa o Efektywności Energetycznej.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego w ramach Projektu „Energia dla Chemii” we współpracy z Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu reprezentuje interesy przemysłu chemicznego jako przemysłu energochłonnego przed krajową i unijną administracją publiczną. Główne zagadnienia dotyczą propozycji legislacyjnych na rynku krajowym, takich jak rynek mocy czy system wsparcia kogeneracji lub Ustawa o efektywności energetycznej.

Odbiorcami Projektu są Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Projekt w części swoich założeń ma nawiązywać do założeń projektu SPICE 3 prowadzonego przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego CEFIC.

Telefon: (+48-22) 828-75-06
Faks: (+48-22) 20-34-378
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa