Przedsiębiorstwo efektywne energetycznie

Przedsiębiorstwo efektywne energetycznie

Ograniczenie zużycia energii jest jednym z powszechnie stosowanych sposobów na poprawę wyników finansowych w przedsiębiorstwie, w tym w wielu firmach z branży chemicznej. Realizacje, które pozwalają uzyskać oszczędności, takie jak instalacja własnych źródeł energii, modernizacja oświetlenia, czy termomodernizacja budynków, to tylko jeden ze sposobów na uzyskanie oszczędności. Innym, równie ważnym, a często najszybszym i najtańszym, jest monitoring i późniejsza optymalizacja zużycia energii.

Branża chemiczna, mimo znaczących oszczędności poczynionych w ostatnich latach, należy do najbardziej energochłonnych gałęzi gospodarki, a koszt energii w przedsiębiorstwie jest jedną z zasadniczych pozycji wpływających na cenę końcową produktu. Konieczność wprowadzenia rozwiązań ograniczających zużycie energii nie wynika jedynie z przyczyn społecznych czy ekologicznych, ale przede wszystkim ekonomicznych.

Od czego zacząć oszczędzanie w przedsiębiorstwie?

Kluczową kwestią podczas obniżania zużycia kosztów w przemyśle jest optymalizacja zużycia energii. Tradycyjne liczniki energii elektrycznej i rachunki za energię dają zbyt mało informacji, żeby móc efektywnie zarządzać energią w zakładzie. Rozwiązaniem problemu braku danych jest implementacja systemu monitoringu i zarządzania mediami oraz ich integracja z systemami monitorowania pracy urządzeń produkcyjnych i pomocniczych. Systemy monitoringu zużycia energii elektrycznej, a także późniejsza analiza uzyskanych danych w korelacji z danymi procesowymi pozwala na precyzyjne określenie, na jakim etapie przedsiębiorstwo traci energię. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie działań zaradczych.

Duży potencjał oszczędności niesie ze sobą optymalizacja zużycia energii np. w trakcie produkcji i użytkowania sprężonego powietrza, które ze względu na niską sprawność procesu sprężania jest dość drogim medium. W tym przypadku kompleksowa optymalizacja nie ogranicza się tylko do wymiany kompresora na bardziej efektywny, ale dotyczy również urządzeń do osuszania powietrza i systemów przesyłu. W efekcie fabryka może liczyć na znaczne oszczędności.

Własne źródła energii

Awarie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a zatem również ograniczenia w poborze energii, to wydarzenia trudne do przewidzenia, a jednak niezwykle mocno odczuwalne przez firmy produkcyjne. Rodzą poważne ryzyko niedotrzymania zawartych umów z partnerami biznesowymi i poniesienie strat. Dodatkowo, powtórny rozruch maszyn to proces kumulujący znaczne ilości energii, co prowadzi do dalszego zwiększenia kosztów związanych ze zdarzeniem. Nagły brak dostaw energii elektrycznej może również oznaczać konieczność ponownego wprowadzania optymalnych ustawień linii produkcyjnej.

Z tego powodu coraz większą popularnością cieszy się montaż własnych instalacji do produkcji energii elektrycznej. Zakłady energochłonne często decydują się na montaż jednostki kogeneracyjnej, która jako paliwo wykorzystuje gaz. Innym, popularnym i stosunkowo tanim źródłem energii są panele fotowoltaiczne. Są one wykorzystywane do zasilania urządzeń elektrycznych czy oświetlenia w zakładzie, jak również jako wsparcie dla pompy ciepła.

Termomodernizacje i nowoczesne oświetlenie

Zmorą wielu firm są przestarzałe, tracące wiele energii budyn­ki. Termoizolacja ścian, wymiana stolarki okiennej, moderniza­cja urządzeń wytwarzających ciepło i chłód oraz infrastruktury przesyłowej to rozwiązania pozwalające oszczędzać energię nie tylko w sezonie grzewczym, lecz również latem. W najgo­rętsze dni zaizolowane ściany pomagają utrzymać optymalną temperaturę w pomieszczeniach. Zmodernizowanie systemu wentylacji i chłodzenia gwarantuje dodatkowe oszczędności w czasie upałów.

Dodatkowo, duże ilości energii w zakładach pochłania oświetlenie. Gene­rowane przez nie rachunki stanowią nawet 20 proc. kosztów eksploatacyjnych. Wykorzystanie technologii LED i nowocze­snych systemów zarządzania oświetleniem znacznie reduku­je te wydatki.

Finansowanie od ESCO odciąży budżet

Możliwości wprowadzenia oszczędności w zakładach przemysłowych jest wiele, dlatego w zakresie doradztwa przy realizacji inwestycji warto zdecydować się na współpracę z podmiotem, mogącym pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w zakresie energetyki. Z tego powodu coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z firmami ESCO, specjalizującymi się we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

Pierwszym etapem takiej współpracy jest przeprowadzenie szczegółowej analizy i audytu dotychczasowego zużycia. Pozwala to na zidentyfikowanie obszarów, w których możliwe jest uzyskanie największych oszczędności. Na ich podstawie ESCO przygotowuje projekt dopasowany do specyficznych potrzeb zamawiającego. Następnie następuje proces jego wdrożenia.

Co istotne, firma ESCO oferuje realizację działań w ramach umowy z gwarantowanymi oszczędnościami energii (Energy Performing Contract – EPC). Na jej mocy nie tylko wdraża projekt, lecz również pokrywa związane z nim koszty. Następnie są one spłacane przez zamawiającego z dodatkowych środków, które znalazły się w jego budżecie dzięki zmniejszeniu opłat za rachunki.

Wartość oszczędności energetycznych jest zagwarantowana przez firmę ESCO.

Łukasz Grzywacz

ESCO Business Development Manager CEZ ESCO Polska

Telefon: (+48-22) 828-75-06
Faks: (+48-22) 20-34-378
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa