Prezentacja „Koszty energii-reforma EU ETS”

Prezentacja „Koszty energii-reforma EU ETS”

7 lutego br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. W posiedzeniu udział wzięli m.in.:

  • Piotr Cieśliński – Przewodniczący Zespołu, poseł
  • Jolanta Hibner – Członek Zespołu, posłanka
  • Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
  • Piotr Zabadała – Naczelnik Wydziału Regulacji Przemysłowych w Departamencie Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
  • Tomasz Zieliński – Prezes PIPC
  • Krzysztof Kidawa – Ekspert ds. Regulacji w PKN Orlen
  • Beata Wittmann – Dyrektor Korporacyjny ds. Energii w Grupie Azoty S.A.
  • Renata Auchimik – Senior Ekspert PIPC
  • Marcin Sekuła – Dyrektor Biura PIPC/Radca Prawny PIPC

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Pan Minister Michał Kurtyka tytułem wstępu przedstawił krótko stan prac nad pakietem zimowym oraz kwestie reformy systemu EU ETS (ceny uprawnień oraz ich ilość, które wpłyną na koszty dla przedsiębiorców). W zapisach pakietu zimowego istnieje szereg zapisów odnoszących się do przemysłu chemicznego, np. wzmocnienie roli odbiorcy, magazynowanie energii oraz zarządzanie popytem. W trakcie dyskusji stwierdził, że wyzwaniem jest to, jakie mechanizmy powinny być budowane na poziomie krajowym oraz europejskim.
Prezes PIPC, Pan Tomasz Zieliński przedstawił wagę pakietu zimowego oraz reformy EU ETS dla polskiego sektora chemicznego wskazał, iż energia jest kluczowym czynnikiem determinującym cenę wytworzenia danego produktu. Istotna jest również kwestia uzależnienia od surowców bazowych.

Pan Krzysztof Kidawa, Przewodniczący Komisji PIPC ds. Energetyki i Klimatu przedstawił prezentację „Koszty energii w przemyśle chemicznym w świetle reformy EU ETS i propozycji pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków„. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

pobierz prezentację

Fot. Pixabay.com

 

Telefon: (+48-22) 828-75-06
Faks: (+48-22) 20-34-378
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa