Audyt energetyczny generuje oszczędności <p>i podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw</p>

Audyt energetyczny generuje oszczędności

i podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw

Audyt energetyczny przez wielu przedsiębiorców jest z reguły traktowany jako obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej. Często jest niedoceniany i mało kto wie, że dobrze wykonany pomaga generować gigantyczne oszczędności, którymi można zasilić budżet zakładu, bądź przeznaczyć je na nowe inwestycje. Z kolei dla firm świadczących usługi ESCO jest nie tylko jedną ze świadczonych usług, ale przede wszystkim punktem wyjścia do współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej w firmie i budowania jej konkurencyjności.

1,8 mld złotych oszczędności – jak to zrobić?

Najlepszym potwierdzeniem potencjału, jaki drzemie w audycie energetycznym, są liczby. Wedle danych przedstawionych przez Urząd Regulacji Energetyki, na podstawie przeprowadzonego audytu około 3,5 tysiąca dużych przedsiębiorstw mogłoby w skali roku zaoszczędzić średnio 1,8 mld złotych. Dodatkowo, zrealizowanie wskazanych w audycie inwestycji dałoby prawo do ubiegania się o wsparcie w postaci sprzedaży białych certyfikatów, których wartość oscylowałaby w okolicy 1 mld złotych. Teoretycznie to gotowy przepis na sukces. By go jednak zrealizować, przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia zewnętrznego w postaci profesjonalnej firmy świadczącej usługi ESCO, która począwszy od przeprowadzenia audytu, poprzez realizację inwestycji wynikających z zaleceń oraz wsparcie w sfinansowaniu przedsięwzięć będzie w stanie zagwarantować zamierzony efekt. Zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstwa to jeden z najskuteczniejszych sposobów na podniesienie jego konkurencyjności i poprawę wyników finansowych. Właśnie dlatego audyt energetyczny to usługa skierowana do wszystkich przedsiębiorstw szukających oszczędności, nie tylko tych największych, których dotyczy obowiązek wynikający z ustawy.

Analiza i rozpoznanie potrzeb klienta

Punktem wyjścia jest analiza aktualnej konsumpcji energii, która zawiera szczegółowy przegląd danych dotyczących zużycia energii i zapotrzebowania na moc w budynkach, instalacjach przesyłowych oraz w transporcie przedsiębiorstwa. Pomiary obejmują co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w badanej firmie. Jednocześnie gruntownej analizie poddaje się stan techniczny obiektów, urządzeń i instalacji. W efekcie otrzymuje się kompleksową analizę potrzeb energetycznych firmy oraz identyfikację najbardziej energochłonnych elementów infrastruktury. Wnikliwe rozpoznanie potrzeb klienta i potencjalnych problemów pozwala firmie ESCO przyjrzeć się także nietypowym zagadnieniom. Przykładem takiego podejścia jest przypadek firmy ŠKO-ENERGO, spółki dostarczającej energię elektryczną firmie Škoda Auto, która mierzyła się z problemem nagłych przerw w działaniu linii produkcyjnej. Firma ČEZ ESCO przeprowadziła badanie ukierunkowane na spadki napięcia, na podstawie którego zidentyfikowano przyczynę występowania niepożądanych przejściowych zdarzeń w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej.

Opracowanie wyników oraz przedstawienie zalecanych rozwiązań

Wynikiem audytu jest raport z diagnozą stanu aktualnego oraz wykazem możliwych rozwiązań, prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zwiększenia efektywności zużycia energii wraz z oceną ich opłacalności i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Dokument wskazuje kilka dopuszczalnych wariantów realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem zastosowania różnych technologii, prognozowanych kosztów inwestycyjnych, cen paliw lub energii oraz okresu zwrotu inwestycji. Do wyników obliczeń firma ESCO dołącza również rekomendacje dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzięcia. Doradztwo energetyczne, które zapewnia firma ESCO, nie ogranicza się jedynie do wskazania, gdzie szukać prostych oszczędności, np. poprzez termoizolację budynków czy modernizację oświetlenia, ale obejmuje również propozycję rozwiązań specjalistycznych – „szytych na miarę” konkretnego klienta, aby w efekcie wskazać pakiet optymalnych kosztowo opcji, pozwalających na uzyskanie znaczących oszczędności. Klient otrzymuje gwarancję zastosowania wiedzy i rozwiązań zgodnych z najnowszymi trendami. Firma ESCO w kolejnym etapie może też wesprzeć klienta w koordynacji realizacji, a także pomóc w uzyskaniu dotacji.

Następne etapy realizacji projektu z zakresu efektywności energetycznej zostaną szczegółowo opisane na łamach kolejnego wydania. Dodatkowe informacje oraz najciekawsze case study dostępne są na portalu poświęconym ESCO: www.escowpolsce.pl

 

Materiał partnera programu Energia dla Chemii – CEZ ESCO Polska

Firma CEZ ESCO Polska w 2017 r. wykonała audyt energetyczny jednej z elektrociepłowni, zlokalizowanej na południu Polski. Analizie poddano 78,84% zużycia energii elektrycznej, 28% zużycia ciepła oraz 100% zużycia energii zawartej w wykorzystywanym paliwie – łącznie 99% zużycia energii przez przedsiębiorstwo w ujęciu całościowym. W audycie wskazano 2 obszary potencjalnej poprawy efektywności energetycznej, których realizacja przyniosłaby roczne oszczędności w wysokości około 135 000 złotych. Dodatkowo wykonanie zaleceń pozwoliłoby na uzyskanie ponad 100 białych certyfikatów o szacowanej wartości 160 000 złotych.

źródło: Magazyn „Polska Chemia” nr 2/2019 (11), czerwiec 2019 r.

Telefon: (+48-22) 828-75-06
Faks: (+48-22) 20-34-378
Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa